Intenzivni radovi na gradilištu fabrike vode „Štrand“

GraditeljNS 8:57 am

U toku su intenzivni radovi na gradilištu fabrike vode „Štrand“ koji se odvijaju po predviđenoj dinamici. Trenutno se vrše radovi na TPS-u(tehnološka pumpna stanica) i na izgradnji novog rezervoara kapaciteta 10.000 m3