Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Budisava

GraditeljNS 9:16 am

Počeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Budisava. U ovoj fazi je predviđeno da se uradi oko 7,5km mreže sa jednom crpnom stanicom. Predviđeno je da radovi traju 48 kalendarskih dana.