IZGRADNJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA LIDL RS U BEČEJU

GraditeljNS 9:48 am

Lokacija: Ulica Danila Kiša 10a, Bečej
Opis: Izgradnja maloprodajnog objekta po sistemu „ključ u ruke“. Objekat je prizeman ukupne bruto površine 2191,30 m2, ukupne neto površine 2056,27 m2, visine 6,90 m (5,90 m). Klasifikacioni broj objekta je 123002, a kategorija V.
Godina izvođenja: jun 2019. – decembar 2019.
Investitor: LIDL Srbija, Nova Pazova