Izgradnja objekata zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

GraditeljNS 1:13 pm

Lokacija objekta: Novi Sad
Opis: izgradnja objekta Hitne medicinske pomoći od 3250,0m², garaža i interne saobraćajnice
Izvođenje radova: 2017./2018.
Investitor: „GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE“, Stevana Branovačkog br.3, Novi Sad