Izgradnja PPOV u naseju Begeč

GraditeljNS 1:42 pm

Lokacija objekta: Blok br.44, parcela 832 k.o.Begeč
Opis: Postrojenje za preradu otpadnih voda za 4000ES, zasnovano na SBR tehnologiji
Godina izvođenja radova: 2019.
Investitor: Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Novi Sad