Izvođenje radova na krčenju šume na prostoru bivšeg rasadnika

GraditeljNS 9:54 am

Zaključen ugovor sa gradom Kikinda na krčenju terena od terenske vegetacije radi nesmetanog izvođenja radova na privođenju nameni, ukupne površine P=200.000,0m²
Investitor: Grad Kikinda