Preduzeće je u postupku implementacije sistema prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014

GraditeljNS 7:34 am