O nama

Građevinsko preduzeće “Graditelj NS” d.o.o. je osnovano 15.04.1994 godine na temeljima dugotrajnog profesionalnog iskustva i stručnosti g-dina Ljupka Kalabe, dipl.inž.građ., osnivača i vlasnika društva, na brojnim domaćim i međunarodnim projektima.

Od desetak zaposlenih sa nekoliko vozila do danas, preraslo je u organizaciju sa preko 400 stalno zaposlenih, u potpunosti opremljeno svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za uspešno izvođenje radova, ispunjenje, pa i prevazilaženje očekivanja klijenata.

Preduzeće se u potpunosti nalazi u privatnom vlasništvu.

NUDIMO

 • 1. FUNDIRANJE (TEMELJENJE)  OBJEKATA.
  • 1.1. Geomehanički eleborati (akreditovana laboratorija);
  • 1.2 Izrada projekata fundiranja i zaštite susednih objekata;
  • 1.3 Izrada projekata za sniženje n.p. voda putem depresionih bunara i izvođenje istih;
  • 1.4 Izvođenje radova na fundiranju (temeljenju) do dubine 10 m sa zaštitom susednih objekata putem:
   • 1.4.1. konstrukcije tipa “Graditelj NS“ koja je razvijena, praktično dokazana na više od tridesetak objekata,
   • 1.4.2. izrade obodnih šipova ф 400, 600, 800 mm do potrebne dubine;
   • 1.4.3. izrade dijafragmi (platna dužine 2,5m) debljine 45 i 60 cm, a do potrebne dubine;
   • 1.4.4. izrade “mega“ šipova;
   • 1.4.5. ojačanja tla ispod objekata sa “CFA“ šipovima ф 400, ф 600, ф 800 mm.;
   • 1.4.6. iskopa -“mršavi“ beton;
   • 1.4.7. radova na konstrukciji po dogovoru.

   

 • 2. RADOVI U POLJOPRIVREDI – IZVODIMO:
  • 2.1. Zalivne sisteme;
  • 2.2. Objekte za smeštaj žitarica (usipni koševi, mašinske kuće, sušara, silosi, podna skladišta);
  • 2.3. Farme-objekti;
  • 2.4. Biogasna postojenja.

   

 • 3. HIDROTEHNIČKI RADOVI
  • 3.1. Cevovodi svih vrsta i prečnika (i sa utiskivanjem);
  • 3.2. Uređaji-prečistači za otpadne vode-komunalne i industrijske;
  • 3.3. Objekte za pitke vode;
  • 3.4. Betonski kolektori;
  • 3.5. Betonski rezervoari i bazeni.

   

 • 4. OBJEKTI VISOKOGRADNJE  (HALE, DVORANE, STAMBENI OBJEKTI).
 •  

 • 5. IZRADA SAOBRAĆAJNICA (PUTEVA), PLATOA I  SPOLJNIH UREĐENJA OD ASFALTA ILI POPLOČAVANJEM.

 

ZA SVE OVE POSLOVE POSEDUJEMO:

 • Iskusan i dokazan inženjerski kadar,
 • Obučenu radnu snagu,
 • Vlastitu kompletnu mehanizaciju i opremu i sve radimo u sopstvenoj režiji.
 • Licence

  Preduzeće „Graditelj NS“ poseduje Veliku licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to za izvođenje radova na:

  Hidrotehničkim objektima

  • Za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (ИO10Г3).
  • Za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (И071Г3);
  • Za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (ИО72Г3);
  • Za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (ИО73Г3);
  • Za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300ha (ИО80Г3);
  • Za putnička pristaništa i luke (И120Г3);

  Mašinskim instalacijama

  • Na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (ИО71М2);
  • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (ИО72М2);
  • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (ИО73М2).

  Saobraćajnice

  • И131 G2 – putevi prvog i drugog reda
  • И132 G1 – putni objekti (mostovi) i granični prelazi

  Politika integrisanog sistema upravljanja kvalitetom

  Pročitaj