O nama

Građevinsko preduzeće “Graditelj NS” d.o.o. je osnovano 15.04.1994 godine na temeljima dugotrajnog profesionalnog iskustva i stručnosti g-dina Ljupka Kalabe, dipl.inž.građ., osnivača i vlasnika društva, na brojnim domaćim i međunarodnim projektima.

Od desetak zaposlenih sa nekoliko vozila do danas, preraslo je u organizaciju sa preko 400 stalno zaposlenih, u potpunosti opremljeno svim neophodnim tehničko-tehnološkim i ljudskim resursima za uspešno izvođenje radova, ispunjenje, pa i prevazilaženje očekivanja klijenata.

Preduzeće se u potpunosti nalazi u privatnom vlasništvu.

Licence

Preduzeće „Graditelj NS“ poseduje Veliku licencu za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to za izvođenje radova na:

Hidrotehničkim objektima

  • Za visoke brane i akumulacije napunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje (ИO10Г3).
  • Za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (И071Г3);
  • Za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (ИО72Г3);
  • Za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (ИО73Г3);
  • Za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300ha (ИО80Г3);
  • Za putnička pristaništa i luke (И120Г3);

Mašinskim instalacijama

  • Na objektima vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije (ИО71М2);
  • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 l/s (ИО72М2);
  • Objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta preko 200 l/s (ИО73М2).

Politika integrisanog sistema upravljanja kvalitetom

Pročitaj