Radovi na izgradnji AB betonske prihvatne jame za repu i sanacija oštećenog cevovoda

GraditeljNS 9:44 am

Investitor: Fabrika šećera”Crvenka” AD, Crvenka