RADOVI NA IZGRADNJI NEDOSTAJUĆIH SADRŽAJA NA GP NAKOVO

GraditeljNS 9:55 am

Lokacija: Granični prelaz Nakovo-Lunga
Opis: U okviru projekta izgradnje nedostajaćih sadržaja na GP Nakovo-Lunga izvedeni su radovi na izgradnji:

 • platforme za pregled kamiona (dim. 16,66х2,02 m)
 • kontrolne kabine 1 (dim. 3,50х1,50х2,81 m)
 • kontrolne kabine 2 (dim. 3,50х1,50х2,81 m)
 • produženju saobraćajnog ostrva, dva naletna betonska stuba i automatske rampe
 • nadstrešnice (dim. 24,30х25,00 m)
 • pešačkog prolaza (pov. 27,51 m2) natkrivenog montažnom nadstrešnicom (širine oko 1,55 m, dužine oko 17,75 m i visine 2,50 m)
 • platou za smeštaj montažnih objekata (špedicije dim. 14,64х6,06, agregata dim. 2,30х3,80 m i kontejnera dim. 2,50х3,00 m)
 • javnog sanitarnog čvora (dim. 5,05х8,05 m)
 • jarbolu (visine 8,00 m)
 • rezervnom rezervoaru za otpadnu vodu
 • separatoru zauljene vode
 • ogradi
 • saobraćajnim i pešačkim površinama

Predmetni objekti su kategorije B, V i G.
Godina izvođenja: april 2019.- jul 2019.
Investitor: Grad Kikinda (Opština Kikinda), Trg srpskih dobrovoljaca 12, Kikinda