Izvođenje zemljanih, betonskih, armiranobetonskih i zidarskih radova na izgradnji objekta upravna zgrada kompanije LIDL u Staroj Pazovi.

GraditeljNS 9:56 am

Potpisan ugovor sa “KONSTRUKTOR KONSALTING” d.o.o., Beograd