Crpna stanica – „ŠTRAND“

GraditeljNS 2:10 pm

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Liman, Novi Sad
  • KAPACITET PUMPI: Q = 1.500 l/sec
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2007/2008 god.
  • INVESTITOR: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad

Faze gradnje: