IZGRADNJA CRPNE STANICE SA ISPORUKOM I MONTAŽOM OPREME U KRUGU INVESTITORA U ZRENJANNU

GraditeljNS 7:37 am

Osnovni podaci o objektu:

  • Lokacija objekta: fabrika Dijamant
  • Opis: Izgradnja CS; kontrolni šaht, prepumpavanje postojeće kanalizacije i izrada PVC cevovoda Φ400
  • Izvođenje radova:2013.
  • Investitor: “DIJAMANT” AD, Zrenjanin

Faze gradnje: