Betonski kolektor – Bul. Cara Lazara, Liman, Novi Sad

GraditeljNS 2:05 pm

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Bul. Cara Lazara, Liman, Novi Sad
  • DIMENZIJA: 2,5×1,5m – svetli otvor
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2013 god.
  • INVESTITOR: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Faze gradnje: