Rekonstrukcija kolektora – Liman, Novi Sad

GraditeljNS 1:58 pm

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Liman, Novi Sad
  • PREČNIK CEVI: 1600mm
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2011 god.
  • INVESTITOR: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Faze gradnje: