REVITALIZACIJA POSTROJENJA ZA PRERADU VODE „ŠTRAND“ NOVI SAD

GraditeljNS 7:18 am

Osnovni podaci o objektu:

  • Lokacija objekta: Novi Sad
  • Opis: kapacitet postrojenja 1500l/s; dodavanje ozona i aktivnog uglja kao metode sekundarnog tretmana; izgradnja dodatnog rezervoara prerađene vode sa zapreminom od 10.000m³
  • Izvođenje radova: 2013./2015.
  • Investitor: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Sad

Faze gradnje: