IZRADA TEMELJA SILOSA NA OBJEKTU ZA SMEŠTAJ GOTOVIH PROIZVODA U KOVAČICI

GraditeljNS 11:54 am

Osnovni podaci o objektu:

  • Lokacija objekta: Kovačica
  • Opis: temelji silosa
  • Izvođenje radova:2016.
  • Investitor:“Sunoko“ DOO, Novi Sad

Faze gradnje: