ODRŽAVANJE SISTEMA DEGAZACIJE DEPONIJE- POLJE S III

GraditeljNS 11:46 am

Osnovni podaci o objektu:

  • Lokacija objekta: Novi Sad
  • Opis: sanacija degazatora
  • Izvođenje radova:2016.
  • Investitor: JKP „Čistoća“, Novi Sad

Faze gradnje: