IZGRADNJA PPOV U NASELJU STEPANOVIĆEVO

GraditeljNS 8:47 am

Osnovni podaci o objektu:

  • Lokacija objekta: Stepanovićevo
  • Opis: izgradnja PPOV
  • Izvođenje radova: 2013/2014
  • Investitor: JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad

Faze gradnje: