Prečistač otpadnih voda – Hajdučica

GraditeljNS 10:38 am

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Hajdučica
  • KAPACITET PREČISTAČA: 1.700 ES (Ekvivalent stanovnika)
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2010/2011 god.
  • INVESTITOR: Opština Plandište

Faze gradnje: