Prečistač otpadnih voda – Maglić

GraditeljNS 10:24 am

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Maglić
  • KAPACITET PREČISTAČA: 3.000 ES (Ekvivalent stanovnika)
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2008 god.
  • INVESTITOR: Ministarstvo za infrastrukturu i MZ Maglić

Faze gradnje: