Prečistač otpadnih voda – Žitište

GraditeljNS 10:49 am

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Žitište
  • KAPACITET PREČISTAČA: 5.000 ES (Ekvivalent stanovnika)
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: Fond za zaštitu životne sredine

Faze gradnje: