Sanacija klizišta – Sr.Karlovci

GraditeljNS 8:29 am

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Petrovaradinska ulica, Sr. Karlovci
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2012 god.
  • INVESTITOR: Opština Sremski Karlovci

Faze gradnje: