Izgradnja vertikalne drenaže – Rafinerija nafte NIS, Novi Sad

GraditeljNS 10:52 am

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Rafinerija nafte, Novi Sad
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2006 god.
  • INVESTITOR: NIS, Novi Sad

Faze gradnje: