Hotel „Prezident“ – Sr.Karlovci

GraditeljNS 2:15 pm

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Karađorđeva 2, Sr. Karlovci
  • DIMENZIJA JAME: 40 H 16m
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2011 god.
  • INVESTITOR: DOO „Prezident“, Novi Sad

Faze gradnje: