Temelji za reflektore – Stadion „Karađorđe“

GraditeljNS 2:18 pm

Osnovni podaci o objektu:

  • LOKACIJA OBJEKTA: Stadion „Karađorđe“, Novi Sad
  • TEMELJI ZA REFLEKTORE: 4kom
  • REFLEKTORI: Visina 45m, 4 H 72 reflektora
  • IZVOĐENJE RADOVA: 2011 god.
  • INVESTITOR: JP „Zavod za izgradnju grada“, Novi Sad

Faze gradnje: