SEKUNDARNA FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA U BAČKOM JARKU

GraditeljNS 12:44 pm

Lokacija objekta: Bački Jarak
Opis: Izgradnja dela sekundarne fekalne kanalizacione mreže u Bačkom Jarku PVC DN315, DN250 i DN200 sa priključcima; dužina trase 1400,00m’
Godina izvođenja radova: 2018/2019.
Investitor: Opština Temerin