GEOMEHANIČKA LABORATORIJA

VIDEO KONTROLA DEONICA KANALIZACIONIH CEVOVODA

UTISKIVANJE ČELIČNIH CEVI PREČNIKA Ø150 - 1200mm HORIZONTALNIM BUŠENJEM

MOBILNI SISTEM ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIONE MREŽE (WOMA)

Geomehanička laboratorija

Terenska ispitivanja

 • Sondiranje terena L.D.P.
 • Sondiranje terena statičkim penetracijama
 • Uzimanje uzoraka tla
 • Merenje N.P.V. u tlu
 • Ispitivanje vlažnosti tla
 • Ispitivanje zapreminske težine
 • Merenje modula stišljivosti tla
 • Granulometrijska analiza tla

Laboratorijska ispitivanja

 • Određivanje vlažnosti
 • Određivanje zapremine mase tla
 • Određivanje specifične težine
 • Određivanje granulometrijskog sastava tla
 • Određivanje zbijenosti po Proktoru
 • Određivanje modula stišljivosti
 • Određivanje granica konzistentnosti
 • Ispitivanje hidrauličke stabilnosti tla

Izrada elaborata i projektovanje

 • Izrada geomehaničkih elaborata
 • Izrada projekata sanacije klizišta
 • Izrada projekata zaštite građevinske jame
 • Izrada projekata sniženja N.P.V.

Video kontrola deonica kanalizacionih cevovoda

Mobilni sistem

 • Tip sistema IBAK
 • Kontrola montaže
 • Snimanje kamerom
 • Projekat izvedenog stanja, pad cevi/nagib
 • Kružno snimanje spojeva cevi

Mobilnost kamere

 • Ulazi u cevi preko 160mm
 • Između dva šahta (revizioni otvori)
 • Tip softvera IKAS Tip kamere
 • Orfeus (autofokus/10x optički zoom i 4x digitalni zoom/rotacija 360 stepeni/rad u vodi i na temperaturama od -33 do +44°C)

UTISKIVANJE ČELIČNIH CEVI PREČNIKA Ø150 - 1200mm HORIZONTALNIM BUŠENJEM

 • PROIZVOĐAČ: Kompanija „American augers“ član „Astek“ korporacije
 • Ulazna jama, dimenzija: minimalno 8,6×3,6m ili veća
 • Utiskivanje čeličnih (zaštitnih) cevi prečnika do Ø1200mm
 • Utiskivanje i bušenje na dužini do 100m (podbušivanje)
 • Precizno horizontalno vođenje sa podmazivanjem „Bentolitom“
 • Praćenje i kontrola preciznim uređajima
 • Obučena i visokostručna radna snaga
American Auger PDF

Mobilni sistem za održavanje kanalizacione mreže (WOMA)

 • Pumpa za ispiranje: 180bara
 • Maksimalni razmak šahtova: 140m
 • Vakum pumpa kapaciteta: 14,0m³
 • Veličina čestice do 80mm